Sunday, 10 May 2015

En inledning

Efter en lång lång tid av frånvaro har jag igen känt en önskan att uttrycka mina tankar om hur ting är, och kanske ännu mer hur de borde vara. Detta är säkert mest till min egna gagn och omgivningens förlust, men vad vore världen ifall folk alltid tog hänsyn till varandra? Det är inte så att den cynism jag en gång hade när jag avslutade min blogg i Norge, eller kanske egentligen bar på redan när jag började den, att människor egentligen i grunden inte lyssnar på varandra och att det att försöka ändra åsikt hos en meningsmotståndare är lika enkelt som att flytta på Mount Everest, har lämnat mig. Men i slutändan handlar det inte så mycket om det resultat ord kan eller inte kan få, som att det handlar om att själv kunna veta var i hela det kaos vi kallar världen man själv står.

Så. Nu börjas det igen. Jag hoppas att ni inte alls kommer tycka det är lika trevligt som jag kommer tycka.

No comments:

Post a Comment