Monday, 18 May 2015

7 Habits, Introduktionen

Efter att ha läst inledningen till "the 7 habits of highly effective people" av Stephen Covey har jag främst lyckats lista ut att Stephen Covey är en ledarskapsutbildare som studerat självhjälpslitteratur genom århundradena i USA. När han gjorde det konstaterade han ett paradigm-skifte i litteraturen där han menar att den gick från att fokusera på karaktärsutveckling till att istället börja fokusera på personlighetsutveckling. Den distinktionen Covey gör här är att karaktärsutveckling är en långsam process om handlar om att ändra sig själv i grunden genom att bygga upp och efterleva vissa ideal, medan personlighetsutveckling handlar om att anpassa sin personlig efter det en given situation råkar kräva. Det kan handla om enkla tips som att man ska se intervjuaren i ögonen och skaka handen tillräckligt fast när man går på en anställningsintervju.

Covey menar att långvarig förändring av sig själv inte går att göra genom personlighetsutveckling utan att den måste göras som karaktärsutveckling eftersom om vi inte lyckas styra om våra inre drifter så kommer de slutligen ta överhanden i oss även om vi momentant klarar av att gömma dem genom att finslipa oss själva.

No comments:

Post a Comment