Saturday, 16 May 2015

Skillnader och Djup

Det ideologiskt dominerande förhållningssättet till skillnad och mångfald i Sverige präglas av paradoxer och motsägelser. Å ena sidan hyllas vad som ses som ett ökat utrymme för individer och grupper att uttrycka sin speciella särart, det som skiljer dem från andra, å andra sidan avvisar man med emfas varje försök att förankra dessa skillnader på djupet, bortom det förhandlingsbara och diskursiva.
Skillnader hyllas så länge de ses som självmedvetet valda men de skys så länge de ses som givna eller ärvda. Medan självvalda skillnader ses som ett uttryck för frihet, ses åberopandet av givna skillnader som ett uttryck för förtryck: "Bliv vid din läst." Ett annat sätt att yttrycka detta är att säga att skillnader hyllas så länge de ses som ytliga. På ytan skiljer vi oss men inte på djupet. Som man sjöng på dagis i min barndom: "Visst är mycket olikt men det är utanpå."
- I varje trumslag jordens puls, Mikael Kurkiala

No comments:

Post a Comment