Sunday, 24 May 2015

7 habits, en översikt

De sju vanorna som Covery pratar om är:

  • Be proactive
  • Begin with the end in mind
  • Put first things first
  • Think win-win
  • Seek first to understand, then to be understood
  • Synergize
  • Sharpen the saw
De första tre av dessa vanorna är vanor som hjälper en människa att gå från att vara "beroende" till att bli "oberoende". Det är vanor som handlar om att själv ta makten över sina prioriteringar och att hitta sätt att sedan förverkliga dem på. De tre efterföljande är vanor som hjälper människor som har blivit oberoende att sedan finna en styrka i att börja samverka med människor i ett mellan-beroende. Detta tillståndet av mellan-beroende är det Covery menar är toppen det mänskliga mognadsspektrat (där man då alltså går från beroende till oberoende till mellanberoende). Den sjunde vanan handlar om att inse att ens egna utveckling aldrig slutar utan att det är en kontinuerlig process där man ständigt får observera sig själv och hitta nya vägar framåt för att utvecklas.

Dessa vanorna är vanor av effektivitet eftersom de är i harmoni med en naturlag, en princip som han kallar "P / PC balans", vilket står för produktion / produktionskapacitets balans. Detta illustreras av en fabel om en gås som kunde lägga guldägg: En fattig bonde upptäckte en dag ett guldägg bland sina gårdsgäss. Först trodde han det var ett trick, men han inser att ägget faktiskt är gjort av guld och han kan knappt tro sin goda lycka. Hans erfarenhet upprepas och nästa dag finner han ännu ett guldägg. Han blir rikare och rikare, men dessvärre också girigare och girigare. En dag bestämmer han sig för att han inte orkar vänta en dag på nästa ägg utan att han istället ska döda sin värpande gås för att få alla ägg på en gång. Efter att ha dödat och öppnat gåsen upptäcker han dock att den är tom. Där fanns inga gyllene ägg i den och nu har också blivit av med möjligheten att få nya.

Sensmoralen är att man måste ha en balans mellan produktionen (guld äggen) och produktionskapaciteten (att hålla gåsen i gott skick). Likadant i livet om man vill uppnå effektivitet måste man hitta en balans mellan att ta hand om sig själv (produktionskapaciteten) och att faktiskt verka ute i livet för att få saker gjort (produktionen). Detta exemplet går att tillämpa både på mer konkreta ting som att ha en maskin som producerar något handfast, som på mer abstrakta ting som tex att hålla en god relation till sina anställda för att på det sättet få deras lojalitet och kunna uppnå något tillsammans.No comments:

Post a Comment