Thursday, 9 July 2015

Om Grekland

Grekland är och kommer sannolikt att ännu mer bli ett ämne som varje Europé som lyssnar på nyheter kommer ta ställning till. Där finns andra ämnen, som romerna som tigger på våra gator, psykiatriska avdelningarna som fylls, är rådlösa och blir underbemannade eller var tomten bor som vi alla kanske borde ta ställning till. Men med all nyhetsrapportering så läggs Grekland upp på agendan. För oss är det kanske på ett sätt ett tacksamt ämne, för det är något som handen i handsken passar att bara låta våra fördomar förutbestämma vad vi tycker. Från en högersida är det så enkelt att tänka att varje rop på nåd är ett tecken på vänstermänniskors svaghet och intrinsiska egenskap att de förutan ska ha lov att parasitera på dem med istället för att själv resa sig och möta sina egna svårighet. Från vänsterhåll är detta ett typiskt exempel på när en kapitalistisk supermakt pressar de svaga människorna till bristningsgränsen bara för att sko sig själv. Det är enkelt för varje människa att bli indignerad, och det är enkelt för varje människa att misstro dem med en motsatt åsikt.

Men i all denna diskussion som med rätta pågått ett ganska bra tag, och som att genom att presentera så många röster och så mycket politisk retorik att den bara blivit vitt brus, så upplever jag något som saknat. En kärna möjligtvis. Eller kanske att någon ställer sig den fundamentala frågan:
Om nu Grekland långt ifrån är det enda landet i denna situationen, tyder inte detta på ett globalt systemfel. Och om det rör sig om ett globalt systemfel, varför tror man att problemet kommer lösas om man bara kan få låna lite pengar till? 
Det löste ju inte problemet när det först började, snarare har det bara gjort det värre. Med lite fantasi borde man kunna hitta svaret på varför för tillfället ungefär halva världen verkar på randen till konkurs. Med lite kreativt tänkande borde man också kunna hitta en lösning där vi människor förmår ge varandra en ärlig chans, oberoende var vi är födda eller vilken plånbok våra föräldrar råkar förvalta. Vad jag undrar är varför analysen i längre en ett led verkar så ofantligt frånvarande bland alla dessa toppolitiker som sitter och ska lösa fråga?

No comments:

Post a Comment